We hebben er weer nieuwe Practitioners bij!

We hebben er weer nieuwe Practitioners bij!

Afgelopen woensdag en donderdag waren de eindpresentaties van de Practitioners i.o. 29 Practitoners hebben daarmee hun opleiding met een goed resultaat afgesloten!

Hieronder een lijst van afgestudeerden met hun afstudeer onderwerp.

Ventilation Practitioners:

Roel Oude Nijhuis; Is er reflectie van het CO2 bij gebruik van het AnaConDa-filter ten opzichte van een standaard beademingsfilter?

Tobias van Leijsen; Acceptatie score van automatische mechanische beademingsmodus iASV versus conventionele mechanische beademingsmodus onder IC verpleegkundigen.

Judith Steenhorst; De P0.1 waarde, een aanvulling voor ontwennen van de beademing bij ernstig zieke kinderen?

Marlijn Verhoeven; Niet invasieve ademdrive- en adem effort berekening

Brian Verlaan; 'Vergelijkbaarheid van de beoordeling van longechografie door IC-verpleegkundigen’

Agnes Maas; Mechanical Power: een krachtige vergelijking

Robbin Bergh; ARDS-classificatie, is de PaO2/FiO2-ratio wel zo betrouwbaar?

Kees Poot; P0.1 of ΔPocc, maat voor P-SILI of SILY?

Renal Practitioners:

Danique Boezaart; Kunnen nieren verdrinken?

Silvana Boender; Epoprostenol: Een langere filteroverleving bij leverfalen

Fabiënne Verkuijlen; Ultrafiltratie: Wat zijn de gevolgen van ons huidige beleid bij de septische IC patiënt?

Willemijn Kuiper-de Bruin; “De effectieve klaring boven water”

Anne-Lynn Okken-Vliek; Afwijken van de aanbevolen filtratiedosering, hoe erg is dat?

Circulation Practitioners;

Wilco Kortleven; Evaluatiestudie naar de implementatie van het argipressine-protocol

Margot Verdaasdonk; Stoppen met rillen?!

Petra van Wijk-Kooij; “Surviving sepsis… Nu wel?”

Mireille Zoeteweij – van Hensen van Uningen; Vasopressine bij een congenitale hernia diafragatica: (G)een goed idee?!

Anita Kappert; IS NORMOTHERMIE NU COOL? OF HYPOTHERMIE HOT?

Anne van der Spek; Dubbele vasopressie, dubbel effect?!

Susanne Hoksbergen; Koude keuzes na reanimatie

Stephanie Kuipers; ∆PCO2 op de Kinder IC

Daphne Keuenhof; ‘Het EtCO2 in relatie tot myocardiale contractiliteit tijdens VA-ECMO’

Paul Kenter;Cardiac Outputmeting, Echocardiografie versus PiCCO

Tanja Protrka - Vukovic; Behandeling van hypertensieve crisis bij kinderen op de Intensive Care Nitroprusside vs. Nicardipine

Nori Zwemmer; Heeft de delta pCO2 een prognostische waarde?

Carien Scheltinga;‘Let me hold your breath’ De sensitiviteit van de EEOT

Marit Vermeulen; Perioperatief beloop bij kinderen met een Transpositie van de Grote Arteriën.'Hoe goed doen we het eigenlijk?'

Neural Practitioners:

Monique Kappert; Hoe wakker ben je??

Sandra Dimmendaal; Neuromonitoring op de PICU: De rol van scholing op de toepassing en interpretatie van het amplitude geïntegreerd elektro-encefalogram (aEEG) bij kritisch zieke kinderen.

Alle artikelen en presentaties zijn hier te vinden.